I Love - Slovenija

Najdi.si logo
 

 

 

SLOVENIJA V EVROPI

 

Slovenija je 1. maja 2004 postala članica Evropske unije. Vstop v EU je na referendumu leto poprej (natančneje 23. marca 2003) podprlo 89,64% volivcev. Pred tem zgodovinskim dogodkom pa je bilo potrebno skozi dolgoletna pogajanja doseči dogovor o pogojih pristopa Slovenije, prilagoditi slovensko zakonodajo evropski ter tako odpraviti razlike, ki bi onemogočale ali ovirale dosego katerega od ciljev Unije oziroma delovanje njenega notranjega trga.

 

Slovenija je danes del družine 27 držav članic EU, ki so ekonomsko, družbeno in politično globoko povezane. Zastopana je v vseh institucijah EU in sodeluje pri vseh odločitvah, ki jih te institucije sprejmejo. Ima komisarja v Evropski komisiji, sedem poslancev v Evropskem parlamentu in ima pri odločitvah Sveta EU enakopraven glas z vsemi ostalimi državami članicami.

 

Pravni red EU je postal del slovenske zakonodaje, kar še posebej velja za področja , ki sodijo v pristojnost EU. Na področjih, ki spadajo pod izključno pristojnost Unije, je Slovenija del svojih suverenih pravic prenesla nanjo. Ker se tako na nadnacionalnem nivoju sprejemajo odločitve izjemnega pomena in vpliva na vsakdanje življenje slehernega slovenskega državljana, je bistvenega pomena koordinacija delovanja slovenskih predstavnikov na evropskem nivoju ter oblikovanje in poenotenje stališč Slovenije do "evropskih" vprašanj.

 

Slovenija lahko danes sodeluje v komunitarnih programih iz različnih področij, ki so namenjeni predvsem družbenemu in gospodarskemu napredku ter medsebojnemu povezovanju. Slovenija odslej prispeva delež svojega bruto domačega proizvoda (BDP) skupnemu proračunu EU, v zameno pa dobiva finančno podporo med drugim za razvoj kmetijstva in podeželja, za trajnostno rast ter za ekonomsko-socialni in skladnejši razvoj regij v okviru evropske strukturne politike.

 

Poleg finančnih in razvojnih prednosti članstva v EU, se slovenskim državljanom postopoma odpirajo možnosti za zaposlovanje v drugih državah članicah, izredno poenostavljeno pa je tudi potovanje znotraj EU. Slednje bo še za korak olajšano ko bo Slovenija, predvidoma še leta 2007, vključena v Schengensko območje. 1. januarja 2007 je RS še poglobila svojo povezanost z ostalimi državami Evropske unije, ko je kot 13 država prevzela skupno evropsko valuto - evro. Morda največji izziv mlade slovenske države pa predstavlja predsedovanje Svetu Evropske unije v prvi polovici leta 2008.